Wat is diabetes mellitus?
Diabetes mellitus is een stofwisselingsstoornis waarbij de alvleesklier te weinig insuline aanmaakt. Het is een ingewikkelde ziekte die niet kan worden genezen, maar wel goed kan worden behandeld.

Waarom moet iemand met diabetes mellitus naar een pedicure?
Ondanks een goede behandeling en een goed gereguleerd leven kunnen er toch allerlei complicaties ontstaan. Een veel voorkomende complicatie waar een pedicure mee te maken krijgt is een diabetische voet. Een diabetische voet omvat een verscheidenheid aan voetproblemen. Wanneer er gesproken wordt van een diabetische voet is er sprake van neuropathie (zenuwbeschadiging), macro-angiopathie (aandoeningen van de grote bloedvaten) en/of limited joint mobility (beperkte gewrichtsbeweeglijkheid).

Een pedicure mag geen ernstige voetproblemen behandelen, maar het is wel van essentieel belang om elke potentiele aandoening te herkennen en hierop adequaat te reageren. De pedicure heeft dus een zeer belangrijke rol in de preventie van voetproblemen. Belangrijke onderdelen van deze preventieve taak zijn de screening op risicofactoren, het zorgvuldig behandelen van kwetsbare voeten en het voortdurend voorlichten en adviseren van de cliënten.

Om u een beeld te geven: 25% van alle diabeten heeft een diabetische voet of gaat deze krijgen. Dit zijn ongeveer 100 tot 125 duizend mensen. De pedicure draagt bij aan de preventie en zorg voor diabetische voeten. Hierdoor dragen wij bij aan het voorkomen van voetproblemen of zelfs amputaties bij diabeten. Hierdoor is het van groot belang om frequent naar een Medisch Pedicure te gaan.

Nieuwe wetgeving 2015
Een pedicurebehandeling voor diabeten wordt vergoed bij zorgprofiel 1 of hoger. Op de website van Procert: ‘vergoedingen door zorgverzekeraars‘ vindt u wat u precies vergoed krijgt.

Vanaf 2015 wordt zorgprofiel 2 of hoger vergoed vanuit de basisverzekering. Heeft u een verwijzing gekregen van uw huisarts voor pedicurebehandelingen? Laat dan uw zorgprofiel bepalen bij een Podotherapeut. Voor meer informatie hierover klik hier.

Bij zorgprofiel 1 krijgt u vergoed vanuit de aanvullende verzekering. U kunt uw rekening dan zelf declareren bij uw zorgverzekering, welke u bij de meeste zorgverzekeringen vergoed krijgt.