Veel mensen beschouwen voeten als iets wat erbij hoort. Je loopt ermee en dat is de gewoonste zaak van de wereld. Mensen met reuma ontdekken hoe belangrijk hun voeten zijn. Meer dan 70% van de reumapatiënten krijgt voetklachten. Door de ziekte krijgen de voeten vaak een andere vorm waardoor normale schoenen niet meer passen en lopen vaak pijn doet.

Een pedicure mag ernstige voetproblemen niet behandelen. Het is echter voor een pedicure wel essentieel om elke potentiële aandoening te herkennen en hierop adequaat te reageren. De pedicure heeft dan ook een zeer belangrijke rol in de preventie van voetproblemen. Belangrijke onderdelen van deze preventieve zaak zijn de screening op risicofactoren, het zorgvuldig behandelen van kwetsbare voeten en het voortdurend voorlichten en adviseren van cliënten. Hiermee draagt de pedicure op een belangrijke wijze bij aan het voorkomen van voetproblemen bij mensen met reuma.

Een pedicurebehandeling voor reumapatiënten wordt in de meeste gevallen vergoed door uw ziektekostenverzekering. Informeer hierover bij uw verzekering of kijk op de website van Procert: ‘vergoedingen door zorgverzekeraars‘.

Een standaard pedicurebehandeling voor reumapatiënten bedraagt € 32,00 welke u contant dient te voldoen. U kunt uw rekening dan declareren bij uw zorgverzekering, welke u in de meeste gevallen vergoed krijgt.